Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 94

İçindekiler
6-15
Solun son sözü ‘Kültürel Çalışmalar’ mı?
Tuncay Birkan
16-49
Bir kavramın bunalımına dair düşünceler: Tarih karşısında kültür kavramı
Suavi Aydın
50-69
Türkiye’de müzik üretimi
Barış Çakmur
70-85
Kasılan beden, kısılan ses: Melodram, star sistemi ve Hülya Koçyiğit’in ataerkil düzene ‘haddini aşan’ cevabı
Çetin Sarıkartal
86-108
1990’lar Türk sinemasından taşra görüntüleri: Tabutta Rövaşata’da agorafobik kent, açık alana kapatılmışlık ve dehşet
F. Asuman Suner
109-142
Kamusal mekân ve imge: Gençlik Parkı’nın değişen anlamı
Erol Demir
143-174
Türkiye’de tek parti dönemi coğrafya ve mekân anlayışları: Yatay bir dönemlendirme denemesi
Hande Özkan
175-188
Büyük Buhran ve Cumhuriyet gazetesinde yoksulluk üzerine söylemler 1929-1931
Pınar Öztamur
189-210
Patlamaya hazır bir ‘şimdi’: Putları Yıkıyoruz
Özgür Sevgi Göral
211-227
Magazin içerikli dergilerde Amerikan imgesinin inşası: Başka bir modernleşme
Umut Yıldırım
228-237
‘Türkiye’de emek tarihinin sefaleti üzerine notlar’a ek
Yüksel Akkaya
238-240
ODTÜ Ekonomi Kongresi toplandı
Erol Taymaz
241-244
Kültürel Dönüşler
Fatma Tütüncü
245-248
Michael Burawoy vd.: Küresel etnografya: Küreseli yeniden kavramak [Global Etnography]
Şerife Geniş
249-252
Selçuk Akşin Somel: Osmanlı’nın son döneminde maarif-i umumiye [The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908]
Asena Günal
3-5
Bu sayıda...
Tanıl Bora
İletişim Yayınları