Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 87

İçindekiler
3-5
Bu sayıda...
7-27
Demokrasi-insan hakları-hukuk devleti: Zorlu bir birlikteliği çözümleme denemesi
Mithat Sancar
28-43
Bir zulüm topografyasının anahatları: Küresel şiddet çağında yurttaşlık ve sivillik
Etienne Balibar
44-64
İnsanlığın kıyısında: Haklar
Mahmut Mutman
65-79
Hak kuramının doğuşu: Spinoza'da tutkular üstüne inşa edilen haklar
Cemal Bali Akal
80-96
İnsan hakları ve İslâm tartışmasında perspektif sorunu
Zerrin Kurtoğlu
97-112
Uluslararası suçlar ve insan hakları
Turgut Tarhanlı
113-134
Uluslararası adalet ve iç siyaset: Egemen ulus-devletlerin uluslarüstü yargı organlarıyla ilişkileri - Hırvatistan örneği
Ozan Erözden
135-163
Türkiye'de avukatlık ideolojisi
Haluk İnanıcı
164-177
Siyaset, hukuk, ideoloji ekseninde hukukçu kimliğinin yeniden tanımlanması: Erken Cumhuriyet dönemi üzerine bir inceleme
Aylin Özman
178-194
Liberal demokrasiden radikal demokrasiye: Geçiş(sizlik)ler
Mesut Yeğen
195-201
İnformal adalet
Hayrettin Ökçesiz
202-204
Osmanlı geçmişi ve günümüz Türkiyesi
Kaan Durukan
205-211
İletişim Yayınları