Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 75

İçindekiler
7-32
Emperyal özne ve feminist söylem
Meyda Yeğenoğlu
33-47
Öznenin vefatından sonra kadın olarak okumak
Sibel Irzık
49-67
Feminist yapıbozum ve sömürge-sonrası kuram: Gayatri Spivak’ın çalışmalarında etik yaptırım
Gerald MacLean
68-84
Feminizm ve sömürgecilik: At üzerinde üç İngiliz kadın gezgin
Donna Landry
85-93
Kamusal alan / özel alan : Mahrumiyet - özgürleşme ikileminin ötesi
Aksu Bora
94-119
Kırsal kesimin küreselleşen erkekleri ve cemaatleşerek yerelleşen kadınları
Fatma Gülriz Erginsoy
120-133
Yılmaz Güney, Yol ve kadın bedeni üzerine yazılmış tutsaklık öyküleri
Asuman Suner
134-144
Klasik teoriler feminizmle karşılaşıyor: Comte’un Pozitivizmin İlmihali kitabı üzerine feminist okuma denemesi
Ayşe Durakbaşa
145-161
Irigaray’ın beden simgeseli üzerinden feminizmde özselcilik tartışması
Asena Günal
162-169
Kadın çalışmalarında sözlü tarih yaklaşımının Türkiye’de kadın araştırmaları alanına getirebileceği açılımlar üzerine
Aynur İlyasoğlu
170-179
Değişen ‘dünya düzen’leri, değişen ‘kadın’lar: Toplumsal cinsiyetin ‘değişen’ içeriği
Serap Kayasü
180-189
‘Ben bir multimedya sanatçısı...’
Orlan
190-195
Orlan: Gövdenin dili
Meyda Yeğenoğlu
196-207
Levent Tezcan’a yanıt: Kemalizm, gelenek ve demokratik açılım
E. Fuat Keyman
208-214
‘20. Yüzyılın Sonunda: Kadınlar ve Gelecek’ Konferansı’na ilişkin birkaç not
Hülya Tufan Tanrıöver
208-214
5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
215-217
5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Galip L. Yalman
218-220
Ayrıcalıklı bedenler
Şerife Geniş
220-224
Güzellik miti
Nuran Erol
224-227
Aydınlanmış kadınlar
Elif Pars
227-229
Uyumsuzluğun kalıpları
Işıl Çelimli
229-231
Lacancı psikanaliz ve feminist kuram
Ebru Kayaalp
3-6
İletişim Yayınları