Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 56-61

İçindekiler
0
3-4
Bu sayıda...
Erol Taymaz
5-41
Kriz ve teknoloji
Erol Taymaz
42-57
Post-Fordist gelişmeler ve dünya iktisadî işbölümünün geleceği
Nurhan Yentürk
58-82
Uluslararası işbölümünde yeni eğilimler: Birikim rejimleri ve düzenleme tarzları
Alain Lipietz
83-92
Esneklik: Tehdit mi yoksa fırsat mı?
David Harvey
93-114
2000 yılına doğru dünyada gıda ve tarım
Deniz Yenal
Zafer Yenal
115-129
Esnek uzmanlaşma ve İngiliz imalat sektörünün rekabetçi başarısızlığı
Jonathan Zeitlin
Paul Hirst
130-147
İstanbul tekstil sanayiinde üretim faktörlerinin ekonomik ve mekânsal dağılım örüntülerinin bazı özellikleri üzerine
Murat Güvenç
148-166
İletişim, işletmecilik ve örgüt sosyolojisinin ilk randevusu: ‘Ağ tarzı örgüt modeli’
Aydın Uğur
167-181
‘Astronomi Tarihi’nden ‘Milletlerin Zenginliği’ne A. Smith’de yanılma faktörü
A. Dinç Alada
182-187
Teknoloji ve emek: Bir öncü çalışma [Labor and Monopoly Capital, H. Bravermann, Monthly Review Press, New York ve Londra, 1974]
Tülin Öngen
188-192
Fordist moderniteden esnek postmoderniteye mi? [The Condition of Postmodernity, David Harvey, Basil Blackwell, Oxford, 1990]
Levent Yılmaz
193-195
Post-Fordizm ve mekân
Oğuz Işık
195-197
Geç kapitalizm
Yıldırım Kırgöz
197-199
Sürat ve siyaset
Ulus Baker
199-202
Post-Fordizm ve Türk sanayii
Oktar Türel
202-206
Aglietta ve Düzenleme Okulu
Volkan Çakır
206-209
İkinci sınaî eşik
Dilek Çetindamar
210-215
Toplumsalın sökümü
Mehmet Küçük
İletişim Yayınları