Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 112

İçindekiler
3 Tanıl Bora
7
Sanayi ve sanayi-sonrası sektör çalışanlarında kimlik stratejisi olarak tüketimin sınıf ölçütlerini görünmezleştirici etkisi
Ali Ergur
31
Enformel bir emek biçimi olarak sokak toplayıcılığı: Ankara örneğinde sektöre ve çalışanlarına ilişkin bir bilgi ve deneyim paylaşımı
Betül Altuntaş
60
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a göç dalgaları: Lefkoşa’nın dışlanmış göçmen-enformel emekçileri
Hatice Kurtuluş
Semra Purkis
101
Sessiz ve görünmez, “genç” ve “kadın”: Ev kızı
Demet Lüküslü
Kezban Çelik
119
Eril tahakkümü yeniden düşünmek: Erkeklik çalışmaları için bir imkân olarak Pierre Bourdieu
H. Bahadır Türk
147
Cinsiyet ve mekân: Erkek kahveleri
Nurhak Polat
158
Dönüm noktasında hayat ve siyaset: Orak, çekiç ve mübadiller
Aytek Soner Alpan
182
Birikim, hegemonya ve Yuvarlak Masacılar: Avrupa’dan bir kesit
Eren Düzgün
205
Weber’deki Marksizm: Genel Ekonomi Tarihi üzerine mukayeseli bir giriş
Deniz Kundakçı
227
İktisatsız bir “Değer Kuramı”: Negri ve Hardt’ın Marksizme katkıları
Yiğit Karahanoğulları
242
Yeni liberalizmin kökleri var (mı?): Bir eleştiri üzerine
A. Dinç Alada
247
İletişim Yayınları