Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM

Suavi Aydın

Biyografi
Suavi Aydın, 1962 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde tamamladı. Aynı bölümde öğretim üyesi. Etnisite, milliyetçilik, devlet sorunsalı, etnotarih, yerel tarih ve yerleşim tarihi alanlarında çalışmaktadır. Halen Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum ve Kebikeç dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor. Çok sayıda makalesinin yanı sıra, yayımlanmış çalışmaları arasında, Modernleşme ve Milliyetçilik (1993), Kimlik Sorunu, Ulusallık ve "Türk Kimliği" (1998), Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet (2000, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile birlikte), Antropoloji Sözlüğü (2003, Kudret Emiroğlu ile birlikte), Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara (2005, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve E. Deniz Özsoy ile birlikte) bulunmaktadır.
MAKALELER
İletişim Yayınları