Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 90

İçindekiler
3-6 Tanıl Bora
8-21
Doğmak ve ölmek
Saffet Murat Tura
22-40
Türkler/Kürtler, anneler ve siyaset: Savaşta çocuklarını kaybetmiş Türk ve Kürt anneler üzerine bir yorum
Serpil Sancar
41-69
Yakınlarını kaybeden kişilerin ruhsal durumlarının ve yas tepkilerinin karşılaştırılması
Tuba Özpolat Olgun
Şahika Yüksel
70-90
Travmatik yaşantıların bireysel ve toplumsal yansımaları
Özge Duman Yenier
Erol Göka
91-104
Travma, travma sonrası stres hastalığı ve bilişsel-davranışçı tedavi
Ebru Şalcıoğlu
105-113
Deprem ve travma
Sedat Işıklı
114-130
Bir bağlantı koparma aracı olarak Türkiye'de cep telefonu: Kriz, göç ve aidiyet
F. Asuman Suner
131-146
Menemen Olayı'nın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik analizi
Nurşen Mazıcı
147-166
Atatürk heykelleri ve Türkiye'de resmî tarihin görselleşmesi
Faik Gür
167-170
Travma: Kavramın talihsizliği
Erdoğan Özmen
171-181
Kamp: Deneyim, bellek, kuram
Mahmut Mutman
182-209
Alevi sorunu üzerine bazı düşünce ve öneriler
Fazıl Hüsnü Erdem
210-228
Sınıf analizleri ve sınıf şemaları: Türkiye örneğine ampirik yaklaşım
Ahmet Salih Aktaş
229-242
Devlet üzerine yeni çözümlemeler
243-251
Popüler bilinçlerin inşası, söylenler, adlandırmalar, konumlandırmalar ve kimliklenme: Bir sempozyumun ardından...
Mutlu Binark
250-258
İletişim Yayınları