Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar
Sayı:
 
Yıl:
Ay:
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | OKUNABİLİR YAZILAR | İLETİŞİM
Tarih ve Toplum

TOPLUM VE BİLİM | Sayı: 89

İçindekiler
3-5
7-21
Garibanların dünyası: Türkiye'de yoksulların kültürel temsilleri üzerine ilk notlar
Necmi Erdoğan
22-30
Ekonomik kriz karşısında Türkiye'nin geleneksel refah rejimi
Ayşe Buğra
31-61
1980 sonrası dönemde kent yoksulları arasında güce dayalı ağ ilişkileri: Sultanbeyli örneği
Melih Pınarcıoğlu
Oğuz Işık
62-72
İki yoksulluk tanımı ve bir öneri
Ahmet İnsel
73-87
Küresel yoksulluk ve Birleşmiş Milletler
Yeşim Oruç
88-101
Kentte yeni yoksulluk ve çöp insanları
H. Neşe Özgen
102-131
Fakir/haneler: Yoksulluğun ‘ev hali’
Funda Şenol Cantek
132-160
Romanın ‘zenginleşen’ dünyası
A. Ömer Türkeş
161-189
Türk sinemasında yoksulluk ve yoksul kahramanlar
Hilmi Maktav
190-204
Kadınlar, yoksulluk ve 18. Yüzyıl Selânik'inde hayatta kalma stratejileri
Eyal Ginio
205-217
Şanlıurfa'da yoksulluk manzaraları
Kemal Can
218-241
Gerçeklerin ‘stilize’ edildiği bir dünyada ‘ötekileşen’ yoksulluk
Meryem Koray
242-249
Avusturya'da yaşayan Türkiyeli göçmenler üzerine bir sunuş: Geçişkenlikler, ulusötesi varoluş ve kimlikler
Berna Zengin-Arslan
Sultan Yetkin
250-255
İletişim Yayınları